top of page
meisje1.jpg

Jeugdhulp

 

Gezinstraject

 

________________

De interventie Positron wordt gebruikt voor onze gezinsbehandeling. Ieder huisje heeft z'n kruisje. In diverse gezinnen lopen ouders en jongeren vast door negatieve patronen. Soms lukt het niet om weer een positieve draai te vinden en lijkt de koek op. 

Degene die dit boostertraject hebben afgerond twijfelden over het algemeen bij aanvang of het nog wel zin zou hebben. 

Bij de evaluaties krijgen we terug dat door het veranderen van het eigen denken en handelen, ze veel meer grip hebben gekregen op hun kind. Meer betrokkenheid, duidelijke regels, meer vaardigheden om conflicten op te lossen en veel minder gedoe en conflicten.

 

Positron bestaat uit de samenstelling van drie onderdelen:

 

Strategiesessies

In acht sessies worden heel concreet bepaalde inzichten duidelijk. Wat werkt wel (doe daar meer van), wat werkt niet (stop daar dan mee). Daarnaast is er ruimte om gewoon ook even te spuien en te horen dat je als ouder echt niet als enige in gedoe verwikkeld bent.

De gekoppelde theorie uit de sessies richten zich op de vijf ouderlijke vaardigheden van Patterson: disciplinering, monitoring, positieve bekrachtiging, positieve betrokkenheid en probleemoplossende vaardigheden. 

Support aan huis

Onze ouderbegeleiders komen in de thuissituatie supporten, zodat het geleerde vanuit de strategiesessies in de praktijk kan worden gebracht en er maatwerk kan worden geboden. Ook is er extra ruimte voor psycho-educatie als daar behoefte aan is.

JIT

Het Jeugd Interventie Team is een team met jonge hulpverleners die zich richten op de jongere en daarbij een preventieve, ondersteunende en outreachende aanpak hanteren. Het kind krijgt een coach die de jongerencultuur snapt, die dezelfde muziek draait, FIFA speelt en ook gaten in hun broek hebben. Met die coach kunnen ze levelen en door hun vertrouwensband kunnen zij vaak beter kenbaar maken waar ze tegenaan lopen thuis en wat ze thuis graag anders zien. Een kind is niet moeilijk...  maar doet soms moeilijk...  

ELECTRONEN

Statische elektriciteit wordt veroorzaakt door wrijving

tussen voorwerpen die uit verschillende materialen bestaan.

Het elektron is een negatief geladen deel.

Een Positron is het enige positieve deeltje van het elektron.

Het heeft dezelfde massa, maar heeft een tegengestelde lading.

 

MENSEN

Conflicten en kortsluiting worden veroorzaakt door wrijving

tussen mensen met verschillende meningen.

Het conflict is een negatief geladen deel.

Een Positron is het enige positieve deeltje van het conflict.

Het heeft dezelfde boodschap, maar heeft een tegengestelde lading.

Jeugd Interventie Team (JIT)

________________

                                                                              WWW.JIT-DESCHAKELS.NL

 

Zoek je hulp of begeleiding voor jezelf of voor je kind? Heb je twijfels, onzekerheden of loop je met vragen waar je tegen aanloopt?

Dan kun je altijd bij het Jeugdinterventieteam (JIT) van De Schakels terecht.

 

Het JIT van De Schakels begeleidt jongeren van 13 tot 18 jaar die ondersteuning en begeleiding nodig hebben op verschillende leefgebieden. Denk hierbij aan gezin/familie, school/werk, vrije tijd, vrienden en financiën. Het JIT is gericht op maatwerk en verleent reguliere en specialistische begeleiding aan jongeren.

 

Iedere jongere kan in een bepaalde levensfase te maken krijgen met verschillende problemen. Iemand kan moeite ervaren op schoolgebied, thuis probleemgedrag vertonen of negatief gedrag vertonen in zijn of haar vrije tijd. Deze jongeren hebben net dat extra beetje aandacht nodig.

Steun en begeleiding van een JIT-coach kan de kans op afglijden verkleinen en helpt jongeren om hun leven positief te veranderen. Het JIT sluit aan bij de leefwereld van de jongere en biedt individuele en ambulante begeleiding op maat.

 

Het JIT van De Schakels biedt een preventieve, ondersteunende en outreachende aanpak. Bij het JIT worden jongeren uitgedaagd en gestimuleerd om het perspectief in hun leven te verbeteren en hier zelf de verantwoordelijkheid voor te nemen. De begeleiding van het JIT is uitnodigend en erop gericht de jongere sterker te maken, zodat hij of zij zich op een positieve manier kan ontwikkelen en zich op aanvaardbare wijze staande kan houden in de maatschappij. 

 

Het JIT van De Schakels beschikt over een multidisciplinair team en heeft daardoor de nodige expertise. Het JIT biedt hulp en begeleiding bij de volgende problematiek:

-              Gedragsproblematiek

-              ADHD

-              Autismespectrumstoornissen

-              Verslavingsproblematiek

-              Angststoornissen

-              Stemmingsproblematiek

-              Traumaproblematiek

Aanmelden

Wil je aanmelden voor de Gezinsbehandeling Positron of enkel voor het JIT? Of wil je iemand anders aanmelden? We nodigen je/jullie graag uit voor een kennismakingsgesprek. Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met:

 

JIT@deschakels.nl

Mohamed Bendadi 06 36581473  

CHECK ONZE EIGEN JIT WEBSITE!   WWW.JIT-DESCHAKELS.NL

jit-geel-folder.jpg
Positron.kader.png
bottom of page