shutterstock_715432963_edited.jpg

Jeugdhulp

Jeugd Interventie Team (JIT)

________________

Zoek je hulp of begeleiding voor jezelf of voor je kind? Heb je twijfels, onzekerheden of loop je met vragen waar je tegen aanloopt? Dan kun je altijd bij het Jeugdinterventieteam (JIT) van De Schakels terecht.

 

Het JIT van De Schakels begeleidt jongeren van 13 tot 18 jaar die ondersteuning en begeleiding nodig hebben op verschillende leefgebieden. Denk hierbij aan gezin/familie, school/werk, vrije tijd, vrienden en financiën. Het JIT is gericht op maatwerk en verleent reguliere en specialistische begeleiding aan jongeren.

 

Iedere jongere kan in een bepaalde levensfase te maken krijgen met verschillende problemen. Iemand kan moeite ervaren op schoolgebied, thuis probleemgedrag vertonen of negatief gedrag vertonen in zijn of haar vrije tijd. Deze jongeren hebben net dat extra beetje aandacht nodig.

Steun en begeleiding van een JIT-coach kan de kans op afglijden verkleinen en helpt jongeren om hun leven positief te veranderen. Het JIT sluit aan bij de leefwereld van de jongere en biedt individuele en ambulante begeleiding op maat.

 

Het JIT van De Schakels biedt een preventieve, ondersteunende en outreachende aanpak. Bij het JIT worden jongeren uitgedaagd en gestimuleerd om het perspectief in hun leven te verbeteren en hier zelf de verantwoordelijkheid voor te nemen. De begeleiding van het JIT is uitnodigend en erop gericht de jongere sterker te maken, zodat hij of zij zich op een positieve manier kan ontwikkelen en zich op aanvaardbare wijze staande kan houden in de maatschappij. 

 

Het JIT van De Schakels beschikt over een multidisciplinair team en heeft daardoor ook expertise op het gebied van diagnostiek en behandeling. Het JIT biedt hulp en begeleiding bij de volgende problematiek:

 

-              Gedragsproblematiek

-              ADHD

-              Autismespectrumstoornissen

-              Verslavingsproblematiek

-              Angststoornissen

-              Stemmingsproblematiek

-              Traumaproblematiek

Aanmelden

Wil je begeleiding ontvangen van het JIT of wil je iemand anders aanmelden voor het JIT? We nodigen je graag uit voor een kennismakingsgesprek. Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met:

 

JIT@deschakels.nl

Mohamed Bendadi 06 36581473