top of page

Doelgerichte en persoonlijke

benadering

About

Heeft u meer informatie nodig of onze hulp?

Specialisten in professionele hulp

________________


De Schakels is een jonge organisatie die begeleid wonen en ambulante hulp biedt aan jongvolwassenen van 18 t/m 27 jaar. Ons doel is om jou met gerichte persoonlijke begeleiding zo zelfstandig mogelijk te maken en deel te laten nemen aan de maatschappij.

 

Niet iedere jongere groeit op met gelijke kansen om zich op een positieve manier te ontwikkelen tot een zelfstandige volwassene. Soms lukt dit niet goed doordat je bijvoorbeeld problemen hebt op het gebied van wonen, scholing, werken, vrije tijd, financiën, gezondheid, relaties, politie of justitie.

Zit je vastgeroest in je patronen en wil je ondersteuning om die te doorbreken? Wij houden van jongeren met een uitdaging!


Geef het door

Wij lopen graag tijdelijk een stukje met je op om een Schakel te zijn naar de volgende stap. Een belangrijke waarde voor ons is het besef dat jij zelf ook weer een Schakel kunt zijn voor een ander. We leven immers samen. Bij onze begeleiding betrekken we ook belangrijke steunbronnen uit jouw sociale netwerk die hulp kunnen bieden.

Gelijkwaardig en respectvol

We werken op basis van een gelijkwaardige en respectvolle relatie en sluiten aan bij jouw eigen mogelijkheden en kwaliteiten. Wij onderscheiden ons met name door een onorthodoxe aanpak met een ‘hands-on’ mentaliteit. De één kan wat aanmoediging nodig hebben, de ander heeft meer baat bij een activiteit, een flinke confrontatie of gewoon een zet in de rug. De bedoeling is om jou je eigen doelen te laten behalen. We zijn resultaatgericht en zullen, als dat nodig is, aanhaken bij andere vormen van hulp om jou je doelen te laten behalen.

Onze begeleiders hebben veel werkervaring in de jeugdhulp en/of ambulante (gezins)hulp en gebruiken deze kennis om echt maatwerk te kunnen leveren. We werken bovendien samen met ervaringsdeskundigen. We hechten veel waarde aan een goede werkrelatie vanuit betrokkenheid met daadkracht. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.

Eerlijk, duidelijk en transparant

We vinden het belangrijk om te werken met bewezen effectieve methodes. Ook naar onze eigen inzet doen we praktijkgericht onderzoek. We zijn onder andere bekend met de methodes Krachtplan 18-/18+, Vertrektraining en Herstelgericht werken.

In het kort...

Naast een eigen perspectiefplan, vinden wij deze punten ook zeer belangrijk:

Geen 09.00 - 17:00

mentaliteit

24 uur bereikbaarheid van je begeleider

Doelgerichte & persoonlijke benadering

Daadkrachtige en ervaren begeleiders

Onvoorwaardelijk en vasthoudend

Korte lijnen met je netwerk

bottom of page