shutterstock_689222860.jpg

Forensisch wonen

 

 

Over Forensisch wonen..

________________

Forensisch Wonen van De Schakels is er voor mensen die (eventueel na detentie) zorg en ondersteuning opgelegd hebben gekregen om een zelfstandig(er) en stabiel leven op te bouwen. Het gaat hierbij vaak om kwetsbare jongeren met psychische, psychiatrische -, en/of een licht verstandelijke beperking.

Bij een deel van onze locaties kunnen deze jongeren terecht die zorg en ondersteuning als maatregel van de rechter opgelegd hebben gekregen.

 

Met onze begeleiding bieden we rust, structuur én perspectief met als doel dat mensen niet (opnieuw) in aanraking komen met politie of justitie. En waarmee ook de opstap naar een eigen plek in de maatschappij weer mogelijk is.

Het doel van de begeleiding is ook dat de jongere zo zelfredzaam mogelijk wordt, een stabiel leven opbouwt en weer zelfstandig elders gaat wonen. Iedereen heeft een eigen begeleider met wie een perspectiefplan wordt gemaakt waarin staat welke hulp, zorg en ondersteuning nodig zijn.

 

Het gaat vaak om begeleiding bij: geldzaken en administratie, huishouden en boodschappen, zelfzorg en sociale contacten, maken en bewaken van afspraken, de weg vinden naar andere hulpverleners en instanties enzovoort. Vanzelfsprekend werken we bij Forensische zorg samen met Reclassering.

 

Overdag aan de slag zijn geeft ritme en structuur en versterkt (sociale) vaardigheden. Daarom zetten we in de begeleiding ook in op verplichte dagbesteding indien de jongere niet op school of werk zit. Niets doen is geen optie!

© 2020 created by omovio