top of page
shutterstock_689222860.jpg

Forensisch Wonen

 

 

Over Forensisch Wonen..

________________

Forensisch Wonen bij De Schakels is er voor jongvolwassenen die (eventueel na detentie) zorg en ondersteuning opgelegd hebben gekregen om een zelfstandig(er) en stabiel leven op te bouwen. Het gaat hierbij vaak om kwetsbare jongeren met psychische/psychiatrische problemen en/of een licht verstandelijke beperking.

 

Bij een deel van onze locaties kunnen deze jongeren terecht wanneer zij zorg en ondersteuning als maatregel van de rechter opgelegd hebben gekregen.

 

Met onze begeleiding bieden we rust, structuur én perspectief met als doel dat mensen niet opnieuw in aanraking komen met politie of justitie. Een opstap naar een eigen plek in de maatschappij is daardoor ook weer mogelijk.

Het doel van de begeleiding is ook dat de jongere zo zelfredzaam mogelijk wordt, een stabiel leven opbouwt en weer zelfstandig elders gaat wonen. Iedereen heeft een eigen begeleider met wie een perspectiefplan wordt gemaakt waarin staat welke hulp, zorg en ondersteuning nodig zijn.

 

Het gaat vaak om begeleiding bij geldzaken en administratie, huishouden en boodschappen, zelfzorg en sociale contacten, het maken en bewaken van afspraken, de weg vinden naar andere hulpverleners en instanties, enzovoort. Vanzelfsprekend werken we bij Forensische Zorg samen met de reclassering.

 

Overdag aan de slag zijn geeft ritme en structuur en versterkt (sociale) vaardigheden. Daarom zetten we in de begeleiding ook in op verplichte dagbesteding als de jongere geen school of werk heeft. Niets doen is geen optie!

Wil je in aanmerking komen voor Forensisch Wonen bij De Schakels, bespreek dit dan met je reclasseerder. Die kan kijken of wij inderdaad de meest passende Schakel voor jou zijn.

bottom of page